Про компанію

Повне найменування заявника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»*

Скорочене найменування заявника

ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»**

Код за ЄДРПОУ

25292831

Дата державної реєстрації юридичної особи

29.12.1997

Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи

Ні

Код території за КОАТУУ

5310436100

Поштовий індекс

39627

Область

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Район / Район населеного пункту

КРЕМЕНЧУК, МІСТО

Населений пункт

КРЕМЕНЧУК

Вулиця

Квартал 278

Будинок

22-Б

Телефон

(0536) 79-41-10

Факс

(0536) 79-41-12

Електронна пошта

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

* до 24.07.2018 включно - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;
** до 24.07.2018 включно - ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Інше

 • Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» перевищують п'ять відсотків:
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Вато», код за ЄДРПОУ: 32614991; місцезнаходження: вул. Генерала Жадова, буд. 4, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна;
 • Матицина Тетяна Юріївна
 • кількість акцій Товариства, які знаходяться у власності членів його виконавчого органу: ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» випуск акцій не здійснювався.
 • розмір часток Товариства, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу: 0.
 • відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: справа про банкрутство ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не порушувалась, процедура санації до ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не застосовувалась.
 • інформація про початок процедури ліквідації фінансової установи: процедура ліквідації ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не розпочиналась.

Керівництво

Наглядова рада ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (з 19.11.2019)

Коваль Леся Анатоліївна

Голова Наглядової ради

Лихошвай Наталія Валентинівна

Член Наглядової ради

Гирка Надія Олексіївна

Член Наглядової ради

 

Правління ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (з 06.12.2023)

Васильченко Олександр Валерійович

Голова Правління

Маслєннікова Ірина Анатоліївна

Заступник Голови Правління

Геймур Сергій Васильович

Член правління з питань фінансового моніторингу

Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення вимог законодавства України у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (далі – Товариство) впроваджено систему інформування працівниками Товариства та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Голову Правління Товариства та/або Відповідального працівника Товариства за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів/ фінансуванню тероризму (далі – сфера ПВК/ФТ).

У разі коли Вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Товариства, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Товариства з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас одним із вказаних способів:

 • Шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б, з обов’язковою поміткою «до уваги відповідального працівника з питань фінансового моніторингу»;
 • Шляхом заповнення відповідних полів в наступній online-формі.

Форма не зберігає дані про користувача, що її заповнює, тож інформація надсилається анонімно. Втім, за бажанням ви можете вказати свої ПІБ під час заповнення форми.

Це поле обов'язкове до заповнення.

Фінансова звітність

Основні показники діяльності Товариства у формі відкритих даних.

Фінансова звітність за 2022 рік
Фінансова звітність за 2021 рік
Фінансова звітність за 2020 рік
Фінансова звітність за 2019 рік

Річна фінансова звітність Небанківської фінансової групи «ПФБ»

Фінансова звітність.

Звіт незалежного аудитора.


Окрема фінансова звітність

Звіт з надання впевненості.

Звіт за 2019 рік.

Звіт незалежного аудитора.

Звіт про управління.

Фінансова звітність за 2017 рік

Фінансова звітність за попередні періоди.

Звітність емітента

Особлива інформація за 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2017
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 24.04.2018
Дата останнього розміщення 24.04.2018

Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

Склад інформації:

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про рейтингове агентство Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути

Інформація для акціонерів та інвесторів

Наразі інформація не опублікована.

Страхування

Перелік погоджених до співпраці страхових компаній в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»*:

 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО»
 • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія ПЗУ УКРАЇНА»
 • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРАЇНА»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЕРША»
 • Товариство з додатковою відповідальністю «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНТЕРЕКСПРЕС»
* Перелік від 22.02.2024 р.


Правила співпраці ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з страховими компаніями.

Вимоги ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» до страхових компаній.

Вимоги ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» до договорів страхування.

Вакансії

Наразі інформація не опублікована.

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022-2023 роки.

 

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2022-2023 роки.

 

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору.

 

Порядок проведення конкурсу

 

Аудиторська фірма повинна відповідати таким критеріям відбору*:

 

- суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

- суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;

- за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів;

- загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань - не менше 10 осіб;

- щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

- наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеного відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Нацкомфінпослуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (мінімальний розмір страхової суми за таким договором страхування має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності.

            * Критерії відбору визначені в «Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», затвердженому рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 21 грудня 2018 року (Протокол від 21.12.2018), але під час розгляду конкурсних пропозицій Товариством будуть враховуватися зміни, внесені Законом України №2285-IX від 31.05.2022 до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017.

 

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;

- подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України, а саме:

- підтвердження річної фінансової звітності ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з метою надання до Національного банку України;

- додатковий звіт для Наглядової ради, на яку покладено виконання функцій Аудиторського комітету.

 

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, що включають такі документи:

 

- основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності;

- наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії;

- перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки;

- цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

- лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

- будь-яку іншу інформацію, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути корисною.


Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами – до «30» грудня 2022 року включно.

 

Дата початку проведення конкурсу – «01» грудня 2022 року.

 

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Контактна особа: Людмила ЧЕРНЕНКО, тел. (0536) 79-41-10, 79-41-12.

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на веб-сайті www.pfbcredit.com.ua. Додаткова інформація про діяльність ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

 

Строки підведення підсумків конкурсу: «09» січня 2023 року.

 

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, одним із доступних способів, обраним такими учасниками, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, в строк не пізніше «16» січня 2023 року.

 

Додаткові умови:

 • перемога у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається вищим органом управління ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»
 • рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.

 

Вкладення:

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

 

 

Архівна інформація

Ліцензії та дозволи (архів)

Дата архівації: 22.03.2024 р.

Ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг:

Код фін. послуги Назва фін. послуги Тип ліцензії Назва Серія та номер Дата видачи ліцензії Початок дії Строк дії ліцензії Наявність правил для провадження фінансової послуги Назва посади особи, що підписала ліцензію
13.05 НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ Діюча ліцензія НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ отримана 22.02.2018 22.02.2018 безстрокова Ні розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.02.2018 № 255
13.11 НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ Діюча ліцензія НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ отримана 22.02.2018 22.02.2018 безстрокова Ні розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.02.2018 № 255
13.06 НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ Діюча ліцензія НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ отримана 22.02.2018 22.02.2018 безстрокова Ні розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.02.2018 № 255

Керівництво (архів)

Дата архівації: 06.12.2023 р.

Правління ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (з 25.07.2018 до 06.12.2023)

Васильченко Олександр Валерійович

Голова Правління

Маслєннікова Ірина Анатоліївна

Заступник Голови Правління

Синиця Тетяна Григорівна

Член Правління, Головний бухгалтер

Геймур Сергій Васильович

Член правління з питань фінансового моніторингу

Дата архівації: 18.11.2019 р.

Наглядова рада ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (з 25.07.2018 до 18.11.2019)

Коваль Леся Анатоліївна

Голова Наглядової ради

Єфремова Тетяна Миколаївна

Член Наглядової ради

Гирка Надія Олексіївна

Член Наглядової ради

Власники істотної участі (архів)

Дата архівації: 28.03.2024 р.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

 1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

 


з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-

1.1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

32614991

39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова,4

90,4885

2

Фізичні особи

-

-

-

 

Усього: 1

 

 

 


   _____________ 
   * Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. 

   ** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

   *** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

 1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) (інформація розміщена 15.12.2020 р.)

 


з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

1   _____________ 

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою. 

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

 1. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

 


з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

1808307368

Матицина Тетяна Юріївна

паспорт громадянина України серії КО №650075, виданий 11 квітня 2006 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтаській області

22,0361

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

1657607814

Матицин Володимир Митрофанович

паспорт громадянина України серії КО №527700, виданий 14 жовтня 2003 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області

77,9639

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

32079024

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»

квартал 278, 22Б, м. Кременчук, Полтавська область

27,3168

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

HE 191904

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛАНДІРА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД»

Кеннеді 12, Кеннеді Бізнес Центр, 2-й поверх, П.К. 1087, Нікосія, Кіпр

72,6832   _____________ 

   * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Дата архівації: 05.01.2022 р.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

 1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

 


з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-

1.1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

32614991

39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова,4

90,4903

2

Фізичні особи

-

-

-

 

Усього: 1

 

 

 


* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. 

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

 1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) (інформація розміщена 15.12.2020 р.)

Дата архівації: 06.10.2021 р.

 • Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)
 •  


  з/п

  Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

  Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

  Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

  Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

  1

  Юридичні особи

  -

  -

  -

  1.1

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  32614991

  39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова,4

  90,4928

  2

  Фізичні особи

  -

  -

  -

   

  Усього: 1

   

   

   


  * Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. 

  ** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

  *** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

  Дата архівації: 23.02.2021 р.

  1. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

   


  з/п

  Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

  Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

  Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

  Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

  1

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  1808307368

  Матицина Тетяна Юріївна

  паспорт громадянина України серії КО №650075, виданий 11 квітня 2006 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтаській області

  22,0361

  2

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  1657607814

  Матицин Володимир Митрофанович

  паспорт громадянина України серії КО №527700, виданий 14 жовтня 2003 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області

  77,9639

  3

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  32079024

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»

  квартал 278, 22Б, м. Кременчук, Полтавська область

  27,3168

  4

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  HE 191904

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛАНДІРА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД»

  Кеннеді 12, Кеннеді Бізнес Центр, 2-й поверх, П.К. 1087, Нікосія, Кіпр

  72,6832


  * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

  Дата архівації: 14.12.2020 р.

  1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) (інформація розміщена 06.06.2019 р.)


  з/п

  Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

  Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

  Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

  Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**

  Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

  Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

  1

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  37667056

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ-УКРТАТНАФТА»

  і

  Проїзд Галузевий, 4, м.Кременчук, Полтавська обл.

  15,1123


  * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою. 

  ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

  Дата архівації: 27.07.2020 р.

  1. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

   


  з/п

  Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

  Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

  Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

  Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

  1

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  1808307368

  Матицина Тетяна Юріївна

  паспорт громадянина України серії КО №650075, виданий 11 квітня 2006 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтаській області

  22,0361

  2

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  1657607814

  Матицин Володимир Митрофанович

  паспорт громадянина України серії КО №527700, виданий 14 жовтня 2003 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області

  77,9639

  3

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  32079024

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»

  квартал 278, 22Б, м. Кременчук, Полтавська область

  27,3168

  4

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

  HE 191904

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛАНДІРА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД»

  Кеннеді 12, Кеннеді Бізнес Центр, 2-й поверх, П.К. 1087, Нікосія, Кіпр

  72,6832


  * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

  Кредитування (архів)

  Дата архівації: 10.06.2021 р.

  Вид операції

  Кредит

  Валюта операції

  Гривня

  Відсоткова ставка

  Від 21%, відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

  Строк користування

  До 24 міс. на споживчі потреби.

  До 36 міс. на придбання транспортних засобів.

  До 60 міс. на придбання, будівництво нерухомості.

  Комісія за надання фінансового кредиту

  відсутня

  Комісія за дострокове погашення кредиту

  відсутня

  Забезпечення за кредитом

  - Нерухоме майно (іпотека житлового та нежитлового призначення);

  - Транспорті засоби (майно, що придбавається за рахунок кредиту, майно що є у власності);

  - Порука іншої фізичної або юридичної особи;

  - Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу.

  Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

  Проценти – щомісячно.

  Кредит – згідно графіку встановленому кредитним договором.

  Штрафні санкції

  У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

  Форма видачі

  Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника

  Дата архівації: 04.01.2021 р.

  Споживче кредитування

  Базовими умовами кредитування компанія визначає:*

  Вид операції

  Кредит

  Валюта операції

  Гривня

  Відсоткова ставка

  Від 22%, відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

  Строк користування

  До 24 міс. на споживчі потреби.

  До 36 міс. на придбання транспортних засобів.

  До 60 міс. на придбання, будівництво нерухомості.

  Комісія за надання фінансового кредиту

  відсутня

  Комісія за дострокове погашення кредиту

  відсутня

  Забезпечення за кредитом

  - Нерухоме майно (іпотека житлового та нежитлового призначення);

  - Транспорті засоби (майно, що придбавається за рахунок кредиту, майно що є у власності);

  - Порука іншої фізичної або юридичної особи;

  - Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу.

  Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

  Проценти – щомісячно.

  Кредит – згідно графіку встановленому кредитним договором.

  Штрафні санкції

  У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

  Форма видачі

  Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника

  *Остаточні умови укладення кредитного договору визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.

  Дата архівації: 04.01.2021 р.

  Кредитування бізнесу

  Базовими умовами кредитування компанія визначає:*

  Вид операції

  Кредит / кредитна лінія

  Валюта операції

  Гривня

  Відсоткова ставка

  19,5%, відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

  Строк користування

  До 24 міс. на поповнення обігових коштів

  До 36 міс. на придбання основних засобів

  Комісія за надання фінансового кредиту

  відсутня

  Комісія за дострокове погашення кредиту

  відсутня

  Забезпечення за кредитом

  - Нерухоме майно (житлового та нежитлового  призначення)

  - Рухоме майно (майно, що придбавається та майно, що було у використанні)

  - Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу

  Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

  проценти – щомісячно

  кредит – згідно умов кредитного договору

  Штрафні санкції

  У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

  Форма видачі

  Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника

  *Остаточні умови укладення кредитного договору визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.


  Дата архівації: 05.08.2020 р.

  Споживче кредитування

  Одним із напрямків діяльності компанії є кредитування фізичних осіб на цілі, що не пов’язані з веденням господарської діяльності.
  Компанія надає кредити на:

  • придбання споживчих товарів, оплату робіт, послуг;
  • придбання нерухомості;
  • придбання транспортних засобів;
  • фінансування будівництва;
  • рефінансування заборгованості банків на більш вигідних умовах.

  Обираючи послуги нашої компанії клієнти отримують вигідні та прозорі умови кредитування, які не передбачають застосування прихованих комісій та підвищення процентних ставок за весь період кредитування.


  Базовими умовами кредитування компанія визначає:*

  Вид операції

  Кредит

  Валюта операції

  Гривня

  Відсоткова ставка

  Від 23%, відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

  Строк користування

  До 24 міс. на споживчі потреби.

  До 36 міс. на придбання транспортних засобів.

  До 60 міс. на придбання, будівництво нерухомості.

  Комісія за надання фінансового кредиту

  відсутня

  Комісія за дострокове погашення кредиту

  відсутня

  Забезпечення за кредитом

  - Нерухоме майно (іпотека житлового та нежитлового призначення);

  - Транспорті засоби (майно, що придбавається за рахунок кредиту, майно що є у власності);

  - Порука іншої фізичної або юридичної особи;

  - Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу.

  Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

  Проценти – щомісячно.

  Кредит – згідно графіку встановленому кредитним договором.

  Штрафні санкції

  У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

  Форма видачі

  Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника

  *Остаточні умови укладення кредитного договору визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.

  Дата архівації: 05.08.2020 р.

  Кредитування бізнесу

  Основним напрямком діяльності компанії є кредитування клієнтів — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на цілі, що пов'язані з веденням господарської діяльності.
  Компанія надає кредити на:

  • поповнення обігових коштів;
  • придбання основних засобів (нерухомість, транспорт, обладнання і т.і.)
  • фінансування будівництва виробничих комплексів;
  • рефінансування заборгованості банків на більш вигідних умовах.

  Обираючи послуги нашої компанії клієнти отримують вигідні та прозорі умови кредитування, зручні форми у вигляді кредиту або кредитної лінії, що дозволяє ефективно планувати та використовувати грошові надходження, мінімізувати витрати за користування кредитом. Прозорі умови кредитних договорів не передбачають застосування прихованих комісій та підвищення процентних ставок за весь період кредитування.


  Базовими умовами кредитування компанія визначає:*

  Вид операції

  Кредит / кредитна лінія

  Валюта операції

  Гривня

  Відсоткова ставка

  20,5%, відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

  Строк користування

  До 24 міс. на поповнення обігових коштів

  До 36 міс. на придбання основних засобів

  Комісія за надання фінансового кредиту

  відсутня

  Комісія за дострокове погашення кредиту

  відсутня

  Забезпечення за кредитом

  - Нерухоме майно (житлового та нежитлового  призначення)

  - Рухоме майно (майно, що придбавається та майно, що було у використанні)

  - Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу

  Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

  проценти – щомісячно

  кредит – згідно умов кредитного договору

  Штрафні санкції

  У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

  Форма видачі

  Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника

  *Остаточні умови укладення кредитного договору визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.


  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу нерухомого майна) (діяла до 08.01.2024).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу рухомого майна) (діяла до 08.01.2024).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку двох осіб) (діяла до 08.01.2024).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку) (діяла до 08.01.2024).

  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 08.01.2024).
  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ РУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 08.01.2024).

  Примірний генеральний договір фінансового кредиту (з юридичною особою) (діяв до 08.01.2024 р.).
  Примірний договір фінансового кредиту до Примірного генерального договору фінансового кредиту (з юридичною особою) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (з юридичною особою) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (з юридичною особою-лізингодавцем) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Примірний генеральний договір фінансового кредиту (з юридичною особою-лізингодавцем) (діяв до 08.01.2024 р.).
  Примірний договір фінансового кредиту до Примірного генерального договору фінансового кредиту (з юридичною особою-лізингодавцем) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з юридичною-лізингодавцем) (діяв до 08.01.2024 р.).
  Примірна додакова угода до Примірного договору фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлювальної кредитної лінії з юридичною особою-лізингодавцем) (діяла до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з юридичною особою) (діяв до 08.01.2024 р.).
  Примірна додаткова угода до примірного договору фінансового кредиту (діяла до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (з фізичною особою-підприємцем) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з фізичною особою-підприємцем) (діяв до 08.01.2024 р.).
  Примірна додаткова угода до примірного договору фінансового кредиту (з фізичною особою-підприємцем) (діяла до 08.01.2024 р.).

  Примірний генеральний договір фінансового кредиту (з фізичною особою-підприємцем) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту з фізичною особою) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з фізичною особою) (діяв до 08.01.2024 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» для фізичних осіб (діяла до 23.11.2023 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу нерухомого майна) (діяла до 23.11.2023 р.).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу рухомого майна) (діяла до 23.11.2023 р.).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку двох осіб) (діяла до 23.11.2023 р.).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку) (діяла до 23.11.2023 р.).

  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 23.11.2023 р.).

  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ РУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 23.11.2023 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу нерухомого майна) (діяла до 13.11.2023 р.).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу рухомого майна) (діяла до 13.11.2023 р.).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку двох осіб) (діяла до 13.11.2023 р.).
  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку) (діяла до 13.11.2023 р.).

  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 13.11.2023 р.).

  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ РУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 13.11.2023 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту з фізичною особою) (діяв до 13.11.2023 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з фізичною особою) (діяв до 13.11.2023 р.).

  Примірна додакова угода до Примірного договору фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлювальної кредитної лінії з юридичною особою-лізингодавцем) (діяла до 28.06.2023 р.).

  Примірний генеральний договір фінансового кредиту (з юридичною особою) (діяв до 08.05.2023 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» для юридичних осіб (діяла до 23.03.2023 р.).

  Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів фінансових послуг (діяв до 19.09.2022 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту з фізичною особою) (діяв до 01.09.2022 р.).

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (споживчого кредиту у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з фізичною особою) (діяв до 01.09.2022 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (з юридичною особою) (діяв до 17.08.2022 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (з юридичною особою-лізингодавцем) (діяв до 17.08.2022 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з юридичною особою) (діяв до 17.08.2022 р.).

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (споживчого кредиту у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з фізичною особою) (діяв до 08.02.2022 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту з фізичною особою) (діяв до 07.02.2022 р.).
  Додаток №1 до договору фінансового кредиту (діяв до 07.02.2022 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (без застави) (діяла до 05.01.2022 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу майна) (діяла до 05.01.2022 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку двох осіб) (діяла до 05.01.2022 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» для юридичних осіб (діяла до 29.12.2021 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу майна) (діяла до 03.09.2021 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку двох осіб) (діяла до 04.08.2021 р.).

  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ РУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 04.08.2021 р.).

  Кредитна програма «КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА» (діяла до 04.08.2021 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (без застави) (діяла до 04.08.2021 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу майна) (діяла до 04.08.2021 р.).

  Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту з фізичною особою) (діяв до 03.08.2021 р.).
  Додаток №1 до договору фінансового кредиту (діяв до 03.08.2021 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (діяла до 09.06.2021 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» для юридичних осіб (діяла до 17.03.2021 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (діяла до 04.01.2021 р.).

  Кредитна програма «Авто в кредит» (діяла до 01.07.2020 р.).

  Кредитна програма «ЕКСПРЕС-КРЕДИТ» (діяла до 30.04.2020 р.).

  Кредитна програма «Надійний партнер» (діяла до 30.04.2020 р.).

  Кредитна програма «Авто в кредит» (діяла до 08.01.2020 р.).

  Страхування (архів)

  Дата архівації: 22.02.2024 р.

  Перелік погоджених до співпраці страхових компаній в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»*:

  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія ПЗУ УКРАЇНА»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРАЇНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЕРША»

  Дата архівації: 28.06.2023 р.

  Перелік погоджених до співпраці страхових компаній в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»:

  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія ПЗУ УКРАЇНА»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРАЇНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО»

  Дата архівації: 31.03.2023 р.

  Перелік погоджених до співпраці страхових компаній в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»:

  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія ПЗУ Україна»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРАЇНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС»

  Дата архівації: 27.05.2020 р.

  Перелік погоджених до співпраці страхових компаній в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»:

  • Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ОНІКС»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС»
  • Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія ПЗУ Україна»
  • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРАЇНА»
  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС»

   

  Повідомлення про куки-файли.

  Політика конфіденційності та захисту даних.

   

  Мапа сайту.

  Офіс компанії

  39627, Україна,
  Полтавська область,
  місто Кременчук,
  квартал 278, будинок 22-Б.

  Цей сайт використовує сеансові куки-файли, що будуть автоматично видалені у кінці перегляду. Персональні дані не збираються.
  Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності та захисту даних і Повідомленням про куки-файли.

  Телефон, факс, email

  (0536) 79-41-10
  (0536) 79-41-12

  office@pfb.com.ua

  Представник у м. Київ та Київській області
  (067) 405-45-91

  Режим роботи

  Понеділок–четвер: з 8:30 до 17:30,
  п'ятниця: з 8:30 до 16:15.
  Перерва: з 13:00 до 13:45.
  Вихідні: субота, неділя.

  Святкові та неробочі дні.